Strona główna
jej zdjęcia Gwiazd!
Ona ma 290 zdjęcia Gwiazd w jej kolekcji na 304 są aktualnie
do dyspozycji.
George Sand
Nikola Tesla
Pitagoras
Ariana Granday
Kris Martian
Lara Zarzon
Cindy Loper
Beethoven
Prins
Mozart
Adela
Celine Djon